Laikinas pasas

Sukurta 2019.06.25 / Atnaujinta 2023.02.08 15:25

DĖMESIO:

Priėmimo valandos:

  • Pirmadieniais - Penktadieniais 8.00-12.00

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;
  • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
  • piliečio amžių atitinkančią nuotrauką, kuri turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 "Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo" (neturint nuotraukos asmuo fotografuojamas ambasadoje);
  • dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
  • pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (pildomas ambasadoje).

Pilietis nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Laikino paso išdavimo konsulinis mokestis yra 50 eurų.

Laikino paso išdavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha