Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2019.06.25 / Atnaujinta 2022.02.18 13:37

DĖMESIO:

  • Prieš atvykdami į ambasadą prašytume paskambinti tel. +36 1 224 7910 ir susitarti dėl atvykimo laiko

Priėmimo valandos:

  • Pirmadieniais - Penktadieniais 9.00-13.00 ir 14.00-15.00

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – 15 dienų galiojantis dokumentas kelionei į Lietuvą, kur galima užsisakyti naujus tapatybės dokumentus. AGP išduodami galiojančio asmens tapatybės dokumentų neturintiems asmenims (LR tapatybės dokumentų dar neturėjusiems užsienyje gimusiems vaikams, pasibaigus dokumentų galiojimo laikui arba juos praradus).

Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui gauti pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams išduotus AGP atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 2 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Konsulinis mokestis - 25 eurų.

Asmens grįžimo pažymėjimas  išduodamas ne ilgiau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pasibaigus asmens tapatybės dokumentų galiojimo laikui asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas pateikus: 

Prašant asmens grįžimo pažymėjimo užsienio valstybėje gimusiam vaikui ambasadai pateikiama:

  • tvarkingai užpildytas prašymas;
  • 2 vaiko nuotraukos (35x45 mm dydžio, kitoje nuotraukų pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas ir pavardė);
  • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų asmens dokumentai, pasibaigusio galiojimo vaiko asmens dokumentas (jei tokį turite);
  • vaiko gimimo liudijimas. Jeigu vaikas jau turėjo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), gimimo liudijimą pateikti nebūtina.

Praradus asmens dokumentus

Jeigu dėl vagystės praradote ar pametėte Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą, pirmiausiai išsiaiškinkite, ar tikrai jūsų dokumentai neatsirado ten, kur juos praradote. Kreipkitės į vietos policiją, kur sąžiningi žmonės atiduoda rastus dokumentus. Policija tokius dokumentus po tam tikro laiko siunčia į ambasadą.

Jei neatsiradus dokumentams turėsite sugrįžti į Lietuvą ar nuspręsite, kad nauji dokumentai jums reikalingi skubiai, ambasadoje jums išduosime asmens grįžimo pažymėjimą. Pateikiami dokumentai:

  • tvarkingai užpildytas prašymas;
  • policijos pažyma arba paaiškinimas raštu apie dokumento praradimo aplinkybes;
  • kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu tokį turite.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha