Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos

Sukurta 2018.10.10 / Atnaujinta 2021.03.10 14:53
 1. Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius
  Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
  Priimta 1997-11-21.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2017-07-15.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-305.
  Skelbtas TAR, 2017-06-30, i. k. 2017-11183.
 2. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencija
  Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development
  Paryžius, 1960-12-14.
  Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2018-07-05.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XIII-1324.
  Skelbtas TAR, 2018-10-09, i. k. 2018-15985.

  2.1. Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos sąlygų
  Agreement on the Terms of Accession of the Republic of Lithuania to the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development
  Paryžius, 2018-05-30.
  Įsigaliojo 2018-07-05.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XIII-1324.
  Skelbtas TAR, 2018-10-09, i. k. 2018-15986.

 3. Daugiašalė konvencija, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui
  Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting
  Paryžius, 2016-11-24.
  Įsigalioja 2019-01-01.
  Lietuvos Respublikos vardu pasirašyta 2017-06-07.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2018 m. birželio 14 d. įstatymu Nr. XIII-1271 su išlygomis ir pareiškimais.
  Skelbta TAR, 2018-10-10, i. k. 2018-16002.