Jungtinės Tautos

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2021.01.05 13:42
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Tautų tarpusavio supratimo memorandumas dėl dalyvavimo Jungtinių Tautų Nuolatinės parengties sistemoje
  Memorandum of Understanding between the United Nations and the Government of the Republic of Lithuania concerning Contribution to the United Nations Standby Arrangements
  Niujorkas, 1998.01.13
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 101
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos susitarimas dėl kryždirbystės bei kryžių simbolikos apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on Safeguarding and Revitalization of Lithuanian Cross-Crafting and its Symbolism
  Paryžius, 2004.02.27
  Įsigaliojo 2004.02.27
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr.6
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas su Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru Vienoje (UNODC) dėl projekto dėl ŽIV/AIDS prevencijos ir priežiūros tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje įgyvendinimo
  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) project document ,,HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and in prison settings in Estonia, Latvia and Lithuania”
  Įsigaliojo 2007 01 19, Projekto trukmė 2006-2010 (4 metai 4 mėn.)
  LR pasirašyta Vienoje 2006 11 14.
  UNODC pasirašė 2006 11 14
  LV pasirašė 2006 12 08
  EE pasirašė 2007 01 19
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Tautų, atstovaujamų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos, susitarimas dėl aštuntojo Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste šalių susitikimo ir ketvirtojo Konvencijos šalių susitikimo, kuris yra Strateginio aplinkos vertinimo protokolo šalių susitikimas, organizavimo
  Meeting of the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and the fourth session of the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol on Strategic Environmental Assessment
  Sudarytas apsikeičiant laiškais 2020-10-14 ir 2020-11-05.
  Įsigaliojo 2020-11-06. Galioja susitikimo trukmės laikotarpiu ir papildomą laikotarpį, kurio pagrįstai reikia visiems klausimams, susijusiems su bet kuriomis jo nuostatomis, išspręsti.
  Skelbtas TAR 2020-12-11, i. k. 2020-26943.