Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Vėlinių išvakarėse Budapešte pagerbti žuvusieji Tautos sukilime

Sukurta 2018.10.29 / Atnaujinta 2018.10.29 18:31
   Vėlinių išvakarėse Budapešte pagerbti žuvusieji Tautos sukilime
   Vėlinių išvakarėse Budapešte pagerbti žuvusieji Tautos sukilime
   Vėlinių išvakarėse Budapešte pagerbti žuvusieji Tautos sukilime
   Vėlinių išvakarėse Budapešte pagerbti žuvusieji Tautos sukilime
   Vėlinių išvakarėse Budapešte pagerbti žuvusieji Tautos sukilime

   Mirusiųjų atminimo dienos išvakarėse Lietuvos Respublikos ambasados Vengrijoje darbuotojai ir lietuvių bendruomenės Vengrijoje nariai tęsė tradiciją ir pagerbė per 1956 metų Vengrijos revoliuciją kritusių kovotojų už laisvę atminimą. Spalio 29 dieną lietuviai padėjo vainikus bei uždegė atminimo žvakeles Budapešto "Naujosiose" bei Kerepešio kapinėse, kuriose žuvusiųjų atminimui įamžinti pastatyti lietuviški koplytstulpiai.

   Taip pat buvo aplankytas Lietuvai daug nusipelniusio, šiemet mirusio baltisto, literatūrologo, kritiko, lietuvių literatūros vertėjo, lingvistinių, literatūrologijos knygų ir straipsnių autoriaus Endrė Bojtaro (Bojtár Endre) kapas.

   1990 m. Vengrijoje pirmą kartą buvo oficialiai minimas 1956 m. spalio 23 d. Tautos sukilimas. Ta proga lietuvių tautodailininkai Rimantas Zinkevičius, Vidas Cikana, Arūnas Biskis ir Vladas Rakuckis sukūrė koplytstulpį su Rūpintojėliu. Lietuvių tautos atminimo ženklas vengrų kovotojams už laisvę iškilo tuometėse atokiose Budapešto "Naujosiose" kapinėse, kuriose palaidoti sušaudyti Vengrijos revoliucijos dalyviai, tarp jų ir jos vadovas Imrė Nadis (Imre Nagy).

   2006 metais, minint 50-ąsias Vengrijos revoliucijos metines, Budapešto Kerepešio kapinėse iškilo lietuvių liaudies meistrų Adolfo Teresiaus ir Rimanto Zinkevičiaus koplytstulpis nežinomose vietose palaidotiems 1956 metų revoliucijos didvyriams ir aukoms atminti.

   1956-ųjų Vengrijos revoliucija – spalio 23 dieną kaip taiki studentų demonstracija Budapešte prasidėjęs antisovietinis sukilimas. Lapkričio 10 dieną į Vengriją įžengė sovietų kariuomenė ir kraujuje paskandino liaudies valios pasireiškimą. Skaičiuojama, kad iš viso žuvo apie 20 tūkst. šalies gyventojų. Maždaug tiek pat buvo kalinama tuometės socialistinės Vengrijos kalėjimuose, tūkstančiai buvo sužeista ir apie ketvirtį milijono gyventojų emigravo iš šalies.

   E. Bojtaras yra išvertęs Kazio Sajos, Sauliaus Tomo Konrado, Justino Marcinkevičiaus kūrinių į vengrų kalbą. 2007 m. Lietuvių kalbos institutas išleido jo parengtą „Lietuvių – vengrų kalbų žodyną“. E. Bojtaras buvo Vilniuje leidžiamo kultūros ir meno mėnesinio žurnalo „Kultūros barai“ redakcinės kolegijos narys, apdovanotas Lietuvos ir Vengrijos valstybiniais apdovanojimais.

   Naujienlaiškio prenumerata