Civilinė metrikacija

Sukurta 2019.06.25

 

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninės valdžios interneto portalo epaslaugos.lt. Naująja informacine sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, kuriam buvo siųsti prašymai su papildomais dokumentais. Atsiimant dokumentus Lietuvoje, būtina pateikti dokumentų, siųstų per MEPIS, originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje mepis.registrucentras.lt. Smulkesnę informaciją MEPIS sistema pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Santuokos/ištuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

DĖMESIO:

 • Prieš atvykdami į ambasadą prašytume paskambinti tel. +36 1 224 7910 ir susitarti dėl atvykimo laiko

Priėmimo valandos:

 • Pirmadieniais - Penktadieniais 9.00-13.00 ir 14.00-15.00

 

Sudarę santuoką (bei išsituokę) užsienyje, Lietuvos Respublikos piliečiai privalo civilinės būklės pokyčius apskaityti Civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje. Ambasada tarpininkauja reikalingus dokumentus perduodant apskaitymui Lietuvoje.

Santuokos apskaitymui būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą įtraukti į apskaitą užsienyje sudarytą santuoką (prašymas).
 2. Vengrijoje išduotą santuokos liudijimą, legalizuotą pažyma (Apostille) ir išverstą į lietuvių kalbą arba santuokos sudarymą patvirtinantį ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, išduotą daugiakalbės standartinės formos dokumentą, kurio žymėti Apostille ar versti į lietuvių kalbą nereikia;
 3. Abiejų sutuoktinių Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 4. Sutuoktinio (užsienio šalies piliečio) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Ištuokos apskaitymui būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą įtraukti į apskaitą ištuoką užsienyje (prašymas).
 2. Užsienio šalies teismo sprendimą dėl ištuokos legalizuotą pažyma (Apostille) ir išverstą į lietuvių kalbą arba teismo pažymėjimą apie santuokos nutraukimą pagal 2003-11-27 Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo“ 39 straipsnį (šio dokumento žymėti Apostille ar versti į lietuvių kalbą nereikia).
 3. Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

DĖMESIO:

 • Prieš atvykdami į ambasadą prašytume paskambinti tel. +36 1 224 7910 ir susitarti dėl atvykimo laiko

Priėmimo valandos:

 • Pirmadieniais - Penktadieniais 9.00-13.00 ir 14.00-15.00

 

Dėl vaiko gimimo apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Budapešte būtina atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • Užpildytą prašymą apskaityti vaiko gimimą (prašymas).
 • Vengrijoje išduotą vaiko gimimo liudijimą, patvirtintą pažyma “Apostille” ir išverstą į lietuvių kalbą arba vaiko gimimą patvirtinantį ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, išduotą daugiakalbės standartinės formos dokumentą, kurio žymėti Apostille ar versti į lietuvių kalbą nereikia.
 • Galiojančius vaiko tėvų LR pasus  arba asmens tapatybės korteles (jei vienas iš vaiko tėvų - ne LR pilietis, prašome pateikti jo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba asmens dokumento notariškai patvirtintą kopiją);
 • Vaiko tėvų lietuvišką santuokos liudijimą arba šio dokumento notariškai patvirtintą kopiją (jeigu santuoka įregistruota Vengrijoje ir iki šiol neįtraukta į apskaitą Lietuvoje, t.y. Jūs neturite lietuviško santuokos liudijimo, prašome kartu pateikti dokumentus santuokos apskaitymui - žr. „Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas);
 • Galiojantį vaiko kitos valstybės išduotą asmens tapatybės dokumentą arba šios dokumento notariškai patvirtintą kopiją (jeigu vaikas yra kitos valstybės pilietis ir toks dokumentas jam yra išduotas).

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t.y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, įtraukdamas į apskaitą vaiko gimimą.

Išrašų iš gimimo, santuokos, mirties akto įrašų išdavimas

DĖMESIO:

 • Prieš atvykdami į ambasadą prašytume paskambinti tel. +36 1 224 7910 ir susitarti dėl atvykimo laiko

Priėmimo valandos:

 • Pirmadieniais - Penktadieniais 9.00-13.00 ir 14.00-15.00

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo ar pavardės keitimo liudijimai neišduodami. Vietoje jų Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą arba tarptautinės formos gimimo ir santuokos liudijimus (forma A ir forma B; pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją).

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Prašymų formos

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą:

 • Prašymas (pildomas ambasadoje);
 • Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Prarasto ar išduoto iki 1991 m. kovo 11 d. gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija (esant galimybei);

Konsulinis mokestis už išrašo išdavimą yra 5 EUR.

Naujienlaiškio prenumerata