Cyprus

Created: 2014.02.06 / Updated: 2014.02.11 17:11
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement for Cooperation in the Field of Tourism between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Cyprus
  Nikozija, 1994-01-04.
  Įsigaliojo 1994-09-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“- 2000 m. Nr. 96-3017.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl abipusio vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Cyprus on Mutual Abolition of Visas
  Nikozija, 1995-07-04.
  Įsigaliojo 1995-09-05.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimu Nr.1059.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 84-1904
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Cyprus
  Vilnius, 1997-08-01.
  Įsigaliojo 2000-01-08.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr. VIII-1449.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 105-3036.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl prekybinės laivybos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Cyprus on Merchant Shipping
  Nikozija, 2000-02-15.
  Įsigaliojo 2001-04-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. IX-162.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 19-597.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės sutartis dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Cyprus on the International Transport of Passengers and Goods by Road
  Nikozija, 2000-02-15.
  Įsigaliojo 2001-04-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2001 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. IX-163.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2001 m. Nr. 19-598.

Subscribe to our newsletters